Skip to main content Skip to search

Inkomensplanning

Ons advies is gebaseerd op een persoonlijk financieel plan. Dit geeft inzicht in het bestaande, benodigde en gewenste inkomen en/of vermogen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden.

  • Inkomensvoorzieningen – wij adviseren u over pensioenverzekeringen, lijfrentevoorzieningen, kapitaalverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen en nabestaandenvoorzieningen.
  • Lijfrenteberekeningen – wij rekenen exact voor u uit wat uw fiscale aftrekmogelijkheden zijn.
  • Opbouw van (netto) vermogen – wij geven aan hoe u vermogen opbouwt via (internet)spaarrekeningen en/of beleggersrekeningen.

Doordat we niet gebonden zijn aan een bepaalde verzekeraars of banken, bent u altijd zeker van onafhankelijk advies.