Skip to main content Skip to search

Posts by Nieuwsfeed DBFC

Gemeentelijke woonlasten stijgen het hardst sinds 2007

Ook in 2019 stegen de woonlasten relatief sterk. Toen was de stijging slechts een paar tiende procentpunten lager dan nu. Veel gemeenten rekenen pas dit jaar de verhoging van de rijksbelasting in 2019 door, waardoor de afvalstoffenheffing gemiddeld met 5,9 procent stijgt. De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt met gemiddeld 4 procent, wat ook relatief veel is. Dit komt door "tekorten op het sociaal domein", aldus de onderzoekers. Als voorbeeld noemt het COELO de gemeente Groningen, die ervoor kiest niet te bezuinigen op voorzieningen zoals bibliotheken en zwembaden, maar in plaats daarvan het tekort opvangt met een hogere ozb-opbrengst. Hier is de tariefstijging dan ook het hoogst, met een plus van 15,2 procent. Gemeentelijke woonlasten zijn voor woningeigenaren afhankelijk van hun WOZ-waarde. Het COELO neemt de gemiddelde WOZ-waarde per gemeente om voor die plek de gemiddelde lasten te berekenen. Voor huurders gelden grote verschillen in de stijging of daling van de gemeentelijke woonlasten, die uit afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten een rioolheffing bestaan. Zo zien huurders in Apeldoorn de rekeningen met maar liefst 29,4 procent oplopen, terwijl in Arnhem de lasten met 3,7 procent het sterkst dalen.
Read more

Duitse economie maakt naar schatting laagste groei door sinds 2013.

De Duitse economie is vorig jaar met 0,6 procent het minst gegroeid sinds 2013. Dat meldt statistiekbureau Destatis woensdag in een voorlopige schatting. De voorspelling komt overeen met de verwachting van veel economen. Zij voorspelden eveneens dat het bruto binnenlands product (bbp) minder zou groeien dan in 2018 het geval was. Toen groeide de Duitse economie met 1,8 procent. "Dit betekent dat de Duitse economie voor het tiende jaar op rij is gegroeid", benadrukt Destatis-afdelingshoofd Albert Braakmann. "Dat is de langste groeiperiode sinds de Duitse eenwording." De export groeit met 0,9 procent, terwijl in 2018 een groei van 2,1 procent werd behaald. Fabrikanten die grotendeels van export afhankelijk zijn, hadden last van de vertragende wereldeconomie, handelsgeschillen en de onzekerheid die samenhangt met de aanstaande Brexit. Eerder bleek al dat de Duitse economie in het derde kwartaal op een haar na aan een recessie ontsnapte. De groei was toen 0,1 procent, terwijl in het tweede kwartaal een krimp te zien was. Bij twee opeenvolgende kwartalen met krimp wordt gesproken van een recessie.
Read more

Nederlandse ‘jonge ouderen’ vaak rijker dan leeftijdsgenoten in EU

Gemiddeld heeft deze groep in Nederland een besteedbaar inkomen van 24.000 euro. Alleen in Luxemburg (33.000 euro), Denemarken, Oostenrijk en Zweden (allen 26.000 euro) verdienen ze meer. In Roemenië, Bulgarije en Hongarije verdient deze groep met 6.000 tot 10.000 euro het minst. Het CBS houdt rekening met verschillen in koopkracht in de berekeningen. Vooral bij laagopgeleide ouderen is er een verschil in arbeidsparticipatie. In Kroatië, Slowakije, Luxemburg en Polen werkt minder dan 30 procent van de laagopgeleide 55- tot 65-jarigen. In Nederland, Duitsland en Portugal is dit 54 procent. Zweden staat aan kop met 63 procent. Bij hoogopgeleide ouderen is het verschil minder groot. In Griekenland werkt 53 procent van de hoogopgeleide 55- tot 65-jarigen. In Nederland werkt 80 procent van deze groep nog. Ook hier staat Zweden aan kop met een arbeidsparticipatie van 85 procent.
Read more