Skip to main content Skip to search

Posts by Nieuwsfeed DBFC

Enkele meevallers, maar meeste zorgverzekeraars verhogen zorgpremie

Nog niet alle zorgverzekeraars hebben de plannen bekendgemaakt. Waarschijnlijk komen pas vanavond de laatste organisaties met de premie voor 2020. De basisverzekering bij zorgverzekeraars VGZ en Univé worden volgend jaar 1 euro goedkoper. De zorgverzekeraars, die tot hetzelfde concern behoren, verlagen de maandelijkse premie allebei naar 119,95 euro. CZ verlaagt de premie zelfs met 3,85 euro, naar 120,95 euro per maand. Ook de basisverzekering bij Zilveren Kruis, dat deel uitmaakt van Achmea, wordt 1,50 euro per maand goedkoper. Maar bij veel andere verzekeraars gaat de premie omhoog. De basisverzekering bij FBTO stijgt met 6,4 procent naar 116,95 euro. Eerder maakten branchegenoten DSW en Menzis verhogingen bekend van respectievelijk 6 euro en 1 euro. Beide verzekeraars gebruiken financiële reserves om de stijging te beperken. Of premie daadwerkelijk daalt of stijgt, hangt vooral af van wat voor verzekering iemand neemt. Zo dalen de premie's voor de basisverzekeringen in sommige gevallen, maar stijgen de zorgverzekeringen met vrije zorgkeuze veel vaker. Ook wordt dit jaar de maximale collectiviteitskorting verlaagd van 10 procent naar 5 procent. Voor veel verzekerden betekent dit waarschijnlijk sowieso een stijging. Vrijwel alle zorgverzekeraars merken op dat de zorgkosten stijgen. "We maken ons ook zorgen", aldus Tom Kliphuis, voorzitter van de raad van bestuur van VGZ. "Het personeelstekort loopt op, de wachtlijsten groeien en de zorgkosten blijven stijgen. Als we niets doen, is het de vraag of wij, onze kinderen en kleinkinderen straks nog de zorg kunnen krijgen die nodig is." Deze dinsdag is de laatste dag dat zorgverzekeraars hun premies voor volgend jaar bekend moeten maken. Traditiegetrouw wachten veel verzekeraars tot het laatste moment met het melden van de nieuwe premie
Read more

Woningtekort neemt tot 2025 af, daarna neemt het weer toe

Het kabinet heeft het plan om van 2020 tot en met 2025 elk jaar 75.000 woningen bij te bouwen. Daardoor komen er per saldo in 2020 zo'n 78.000 woningen bij, als alle nieuwbouw en sloop mee wordt genomen. De daaropvolgende jaren neemt het saldo langzaam af naar zo'n 50.000 woningen per jaar. In die komende vijf jaar groeit ook het aantal huishoudens. Die groei is wel iets minder dan die van de woningen. Wel verwachten de bureaus dat tegen 2025 de huishoudensgroei die van de woningen weer inhaalt. Dat betekent dus dat vanaf dat moment het woningtekort weer toeneemt. Wel benadrukken het CBS en het PBL dat er veel verschillende factoren van invloed zijn op de toename of krimp van het aantal huishoudens. Zo beïnvloeden het woningaanbod en de vraag naar huizen elkaar, en hebben ook zaken als het leenstelsel voor studenten hun effect. Mensen blijven bijvoorbeeld langer thuis wonen nu ze geen studiebeurs meer ontvangen, waardoor de vraag naar woningen daalt. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant neemt het aantal woningen het meest toe in de komende twintig jaar. Hierbij is Zuid-Holland met zo'n achtduizend woningen in de plus de voortrekker met de hoogste netto woningbouw, gevolgd door Noord-Holland (zevenduizend) en Noord-Brabant (vierduizend). Groningen, Drenthe en Zeeland bungelen onderaan. Ook tussen steden zijn flinke verschillen te zien, eveneens tussen grote steden in de Randstad onderling. Zo ligt in Amsterdam tot 2025 het saldo jaarlijks gemiddeld op zo'n 6.500 woningen, terwijl dat in Rotterdam zo'n 3.500 gemiddeld is. Ook in Den Haag en Utrecht is minder bouw te zien. Amsterdam wordt nog wel tot 2040 aanzienlijk hoger ingeschat.
Read more

Spanje trekt 300 miljoen uit voor gevolgen faillissement Thomas Cook

Het plan om de lokale economie te beschermen voor de klap die het faillissement veroorzaakt, bestaat uit dertien maatregelen. Een van de maatregelen is het beschikbaar stellen van krediet aan bedrijven die geraakt worden. Op 23 september maakte Thomas Cook het faillissement bekend. Toen was nog niet meteen duidelijk wat er met lokale takken van de touroperator zou gebeuren. Inmiddels zijn ook veel van die bedrijfsonderdelen failliet verklaard, zoals ook de Nederlandse tak afgelopen maandag. Sommige landen lijken harder te zijn geraakt door de touroperator dan anderen. De schade lijkt vooral voor populaire reisbestemmingen groot. Zo wordt voor Griekenland geschat dat de schade in 2019 rond de 315 miljoen euro bedraagt, wat voor de lokale economie op zou kunnen lopen tot 2,5 miljard euro.
Read more